Hotline: 043.838 66 600 Đăng nhập Đăng Ký

WHMCS-bridge

Một tên miền | Nhiều tên miền | Chuyển quản lý nhiều tên miền

Chức năng cho phép kiểm tra tối đa 20 tên miền cùng lúc. Vui lòng nhập các tên miền cần kiểm tra vào ô dưới, mỗi tên miền một dòng - không cần nhập www. hoặc http:// ở phía trước.Bảng giá tên miền

TLD Năm Đăng ký mới Chuyển quản lý Gia hạn
.com 1 190,000VND 190,000VND 190,000VND
.net.vn 1 350,000VND 350,000VND 315,000VND

Ngôn ngữ: