Hotline: 043.838 66 600 Đăng nhập Đăng Ký

WHMCS-bridge

Dịch vụ:

Giá
Dung lượng
Băng thông
Email
Addon Domain
Subdomain
Parkdomain
MS SQL server
My SQL
Gold
MIỄN PHÍ!
160.000/tháng
1.5GB
Unlimited
Unlimited
2
Unlimited
Unlimited
7
0Gold Plus
MIỄN PHÍ!
250.000/tháng
3GB
Unlimited
Unlimited
3
Unlimited
Unlimited
9
1Platinum
MIỄN PHÍ!
380.000/tháng
5GB
Unlimited
Unlimited
4
Unlimited
Unlimited
11
1Platinum Plus
MIỄN PHÍ!
380.000/tháng
7GB
Unlimited
Unlimited
5
Unlimited
Unlimited
15
1Silver
MIỄN PHÍ!
90000 đ / tháng
800MB
Unlimited
25
0
Unlimited
Unlimited
3
0Silver Plus
MIỄN PHÍ!
135.000 /tháng
1.1GB
Unlimited
40
2
Unlimited
Unlimited
5
0Start
MIỄN PHÍ!
36000 đ / tháng
300MB
5 GB
0
3
1
1
0
10
8
12 thángStart Plus
MIỄN PHÍ!
65000 đ / tháng
600MB
15 GB
15
0
Unlimited
Unlimidted
1
0Ngôn ngữ: