Hotline: 043.838 66 600 Đăng nhập Đăng Ký

WHMCS-bridge

Dịch vụ:

Giá
HDD
RAM
Dữ liệu truyền
CPU cores
Miễn phí
Thanh toán tối thiểu
VPS A
MIỄN PHÍ!
300,000 đ / tháng
30 GB
512 MB
Unlimited
1 vCPU
OS/kloxo/Plesk
06 thángVPS B
MIỄN PHÍ!
500,000 đ / tháng
50 GB
1 GB
Unlimited
1 vCPU
OS/kloxo/Plesk
06 thángVPS C
MIỄN PHÍ!
700,000 đ / tháng
70 GB
2 GB
Unlimited
2 vCPU
OS/kloxo/Plesk
03 thángVPS D
MIỄN PHÍ!
1,000,000 đ / tháng
100 GB
3 GB
Unlimited
2 vCPU
OS/kloxo/Plesk
03 thángVPS E
MIỄN PHÍ!
1,300,000 đ / tháng
150 GB
4 GB
Unlimited
3 vCPU
OS/kloxo/Plesk
01 thángVPS F
MIỄN PHÍ!
1,600,000 đ / Tháng
200 GB
5 GB
Unlimited
4 vCPU
OS/kloxo/Plesk
01 thángNgôn ngữ: