Hotline: 043.838 66 600 Đăng nhập Đăng Ký

WHMCS-bridge

Dịch vụ:

Giá
Phí khởi tạo
Server
Địa chỉ email
Dung lượng lưu trữ
Tên miền phụ
Mã hóa SSL
AntiSpam Virus
Catch All
SPF
Backup SMTP
Email Server Riêng
MIỄN PHÍ!
1.000,000 đ / Tháng
Miễn phí
Chia sẻ
Unlimited
250GB
None
Yes
SpamAssassin & Kaspersky
Yes
Yes
YesMail Plus 01
MIỄN PHÍ!
2.100,000 đ / Năm
Miễn phí
Chia sẻ
20
20GB
None
Yes
SpamAssassin & Kaspersky
Yes
Yes
YesMail Plus 02
MIỄN PHÍ!
3.600,000 đ / Năm
Miễn phí
Chia sẻ
50
50GB
None
Yes
SpamAssassin & Kaspersky
Yes
Yes
YesMail Plus 03
MIỄN PHÍ!
5.400,000 đ / Năm
Miễn phí
Chia sẻ
100
100GB
None
Yes
SpamAssassin & Kaspersky
Yes
Yes
YesMail Plus 04
MIỄN PHÍ!
7.500,000 đ / Năm
Miễn phí
Chia sẻ
200
200GB
None
Yes
SpamAssassin & Kaspersky
Yes
Yes
YesOffice Mail 01
MIỄN PHÍ!
700,000 đ / Năm
Miễn phí
Chia sẻ
5
5GB
None
Yes
SpamAssassin & Kaspersky
Yes
Yes
YesOffice Mail 02
MIỄN PHÍ!
1.200,000 đ / Năm
Miễn phí
Chia sẻ
10
10GB
None
Yes
SpamAssassin & Kaspersky
Yes
Yes
YesNgôn ngữ: