Phát triển ứng dụng Mobile Apps

mobile

Mobile app thông, catalogue tin sản phẩm

Mobile app thông tin doanh nghiệp

Mobile app shop online (e-commerce, bán hàng trực tuyến)

Mobile app order/đặt sản phẩm, dịch vụ

Mobile app thông tin địa điểm & tra cứu thông tin

Mobile app đọc tin tức, ebook (sách điện tử), audio book (sách nói)

Mobile app kênh thông tin video

Mobile app quản lý công việc nhân viên

Mobile app booking meeting room (phòng họp), lịch họp

App được thiết kế theo tiêu chuẩn xu hướng quốc tế (Flat Design, dễ sử dụng), đồng bộ & thống nhất các nền tảng IOS , Androi, Windowns Phone.

Mọi yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.