Hotline: 043.838 66 600 Đăng nhập Đăng Ký

Phần mềm chính phủ

Quản lý khiếu nại tố cáo

cp1

– Quản lý tiếp dân
– Quản lý đơn thư, khiếu nại – tố cáo
– Giám sát đơn thư
– Tra cứu đơn thư
– Quản lý lưu trữ thư

Quản lý kỳ họp

cp2

Quản lý thông tin khóa, kỳ họp
– Quản lý đại biểu
– Quản lý thông tin tiếp xúc cử tri
– Quản lý Chất vấn đại biểu
– Quản lý tài liệu của khóa, kỳ họp

Quản lý cán bộ – công chức

cp5

– Quản lý lý lịch công chức
– Quản lý thi đua, khen thưởng, kỷ luật
– Quản lý quá trình công tác
– Quản lý bảo hiểm, đánh giá cán bộ

 

Phần mềm theo dõi chỉ đạo

cp4

– Nhận và gửi văn bản chỉ đạo tới đơn vị trong tỉnh
– Kiểm duyệt và phân công xử lý
– Theo dõi tình trạng xử lý
– Các đơn vị cập nhật kết quả xử lý

Phần mềm quản lý hộ tịch

cp3

– Chức năng tạo lập, lưu trữ thông tin liên quan đến công tác quản lý hộ tịch trong cấp tỉnh

Phần mềm quản lý công báo

cp6

– Thực hiện cập nhật ,lưu trữ các văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị có thẩm quyền cấp Tỉnh thực hiện