Hotline: 043.838 66 600 Đăng nhập Đăng Ký

Hỏi đáp tên miền

Hỏi đáp dịch vụ Tên miền

Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về tên miền:

Thế nào là một tên miền Internet?
Ai có thể đăng ký tên miền ?
Ai quản lý các tên miền?

Có bao nhiêu loại tên miền?
Có thể đăng ký tên miền mà không thuê chỗ máy chủ?

Có thể đăng ký tên miền với thời hạn tối đa bao lâu?

Sự khác nhau giữa các tên miền Com, Net, Org?
Khi nào có thể sử dụng tên miền đã đăng ký?
Tên miền con (Sub Domain) là gì?
Tôi đã đăng ký tên miền tại nhà cung cấp dịch vụ khác, tôi có thể sử dụng dịch vụ Hosting hoặc Server của DATA CLOUD?

Câu hỏi cho DATA CLOUD