Hotline: 043.838 66 600 Đăng nhập Đăng Ký

Mỗi người Datacloud đều hiểu rằng chỉ khi chúng ta đem lại được giá trị thực sự cho khách hàng một cách bền vững thì khách hàng mới tín nhiệm chúng ta lâu dài và ước mơ của những người Datacloud về một tập đoàn kinh tế vững mạnh, một xã hội phồn vinh và những gia đình hạnh phúc mới thành hiện thực.

Giao diện website

Xem chi tiết

Phần mềm chính phủ

Xem chi tiết

Phần mềm khối giáo dục

Xem chi tiết

Phát triển phần mềm

Xem chi tiết

Phát triển Mobile Apps

Datacloud cung cấp giải pháp xây dựng các Phần mềm bán hàng ,Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp
và các loại phần mềm đặc thù khác

Hosting

S1

70,000 đ / Tháng

 • Dung lượng: 1 GB
 • Miễn phí cài đặt:true-icon
 • Băng thông: 10 GB
 • Subdomain/Park domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP/Database: Unlimited
 • Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua ngay

S2

90,000 đ / Tháng

 • Dung lượng: 1.5 GB
 • Miễn phí cài đặt:true-icon
 • Băng thông: 30 GB
 • Subdomain/Park domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP/Database: Unlimited
 • Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua ngay

S3

120,000 đ / Tháng

 • Dung lượng: 2 GB
 • Miễn phí cài đặt:true-icon
 • Băng thông: 40 GB
 • Subdomain/Park domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP/Database: Unlimited
 • Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua ngay

S1

70,000 đ / Tháng

 • Dung lượng: 1 GB
 • Miễn phí cài đặt:true-icon
 • Băng thông: 10 GB
 • Subdomain/Park domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP/Database: Unlimited
 • Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua ngay

S2

90,000 đ / Tháng

 • Dung lượng: 1.5 GB
 • Miễn phí cài đặt:true-icon
 • Băng thông: 30 GB
 • Subdomain/Park domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP/Database: Unlimited
 • Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua ngay

S3

120,000 đ / Tháng

 • Dung lượng: 2 GB
 • Miễn phí cài đặt:true-icon
 • Băng thông: 40 GB
 • Subdomain/Park domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP/Database: Unlimited
 • Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua ngay

S1

70,000 đ / Tháng

 • Dung lượng: 1 GB
 • Miễn phí cài đặt:true-icon
 • Băng thông: 10 GB
 • Subdomain/Park domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP/Database: Unlimited
 • Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua ngay

S2

90,000 đ / Tháng

 • Dung lượng: 1.5 GB
 • Miễn phí cài đặt:true-icon
 • Băng thông: 30 GB
 • Subdomain/Park domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP/Database: Unlimited
 • Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua ngay

S3

120,000 đ / Tháng

 • Dung lượng: 2 GB
 • Miễn phí cài đặt:true-icon
 • Băng thông: 40 GB
 • Subdomain/Park domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP/Database: Unlimited
 • Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua ngay

S1

70,000 đ / Tháng

 • Dung lượng: 1 GB
 • Miễn phí cài đặt:true-icon
 • Băng thông: 10 GB
 • Subdomain/Park domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP/Database: Unlimited
 • Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua ngay

S2

90,000 đ / Tháng

 • Dung lượng: 1.5 GB
 • Miễn phí cài đặt:true-icon
 • Băng thông: 30 GB
 • Subdomain/Park domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP/Database: Unlimited
 • Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua ngay

S3

120,000 đ / Tháng

 • Dung lượng: 2 GB
 • Miễn phí cài đặt:true-icon
 • Băng thông: 40 GB
 • Subdomain/Park domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP/Database: Unlimited
 • Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua ngay

S1

70,000 đ / Tháng

 • Dung lượng: 1 GB
 • Miễn phí cài đặt:true-icon
 • Băng thông: 10 GB
 • Subdomain/Park domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP/Database: Unlimited
 • Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua ngay

S2

90,000 đ / Tháng

 • Dung lượng: 1.5 GB
 • Miễn phí cài đặt:true-icon
 • Băng thông: 30 GB
 • Subdomain/Park domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP/Database: Unlimited
 • Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua ngay

S3

120,000 đ / Tháng

 • Dung lượng: 2 GB
 • Miễn phí cài đặt:true-icon
 • Băng thông: 40 GB
 • Subdomain/Park domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP/Database: Unlimited
 • Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua ngay

Share hosting luôn là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu
giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và chi phí

DataCloud

Hơn cả niềm tin, Ước Mơ là bánh lái chắp cánh cho Datacloud vươn tới
những tầm cao mới, chinh phục những thử thách mới